CONCURSUL "UTILIZAREA CALCULATORULUI ÎN CONTABILITATEA FIRMEI DE EXERCIŢIU"

27 Jul, 2021

21.04.2020 Așteptăm clarificarea situației concursului.

02.04.2020 Rezultate UCCFE , Rezultate SAGA ABC, Rezultate Rebus contabil,   Rezultate AnteUCCFE, Rezultate Eficiență economică

01.04.2020 Departajare la secțiunea Rebus

27.03.2020   Rezultate UCCFE

26.03.2020 Rezultate Rebus contabil.

                   Rezultate AnteUCCFE

                   Rezultate Saga ABC

                   Rezultate Eficiență economică

Regulament

  1. Participanţii

                  În cadrul competiţiei poate participa orice elev care îndeplineşte cumulativ condiţiile de mai jos:

  • Participă individual la concurs;

  • A accesat site-ul concursului şi şi-a creat un cont de utilizator în perioada prevăzută în prezentul Regulament;

  • Profesorul îndrumător a confirmat veridicitatea datelor introduse.

Un elev se poate înscrie la toate secțiunile concursului.

 

  1. Perioada de desfăşurare

Înscrierea elevilor :2.03.2020 - 8.03.2020

Rezolvarea temelor on-line – etapa judeţeană: 9.03.2020-15.03.2020

Rezolvarea temelor on-line –etapa regională: 16.03.2020-22.03.2020

 

III. Secţiunile concursului

Concursul se desfăşoară pe șase secţiuni, după cum urmează:

Secțiunea

HardCont

UCCFE

Nivel de bază

Nivel avansat

Eficiență economică

Rebus contabil

SAGA ABC

Ante UCCFE

 

Desfăşurarea concursului în secţiunea HardCont este condiţionată de înscrierea participanţilor din minim 35 de judeţe.

 

IV. Elaborarea subiectelor

Subiectele sunt elaborate de către coordonatorul proiectului pe baza propunerilor primite din partea cadrelor didactice în perioada 02.03.2020 - 8.03.2020. Propunerile de subiecte se trimit prin intermediul paginii web al concursului (http://www.uccfe.ro/) la secțiunea Propuneri subiecte.

Subiectele și baremele vor fi redactate până la data de 9 martie 2020. Profesorul coordonator se angajează să păstreze secretul asupra subiectelor elaborate.

Fiecare cadru didactic care a participat la elaborarea subiectelor va primi o adeverință semnată de directorul unității de învățământ.V. Desfăşurarea concursului

 

Etapa judeţeană. Elevii care s-au înscris în concurs vor rezolva temele disponibile pe pagina Moodle a concursului, urmând ca, în baza punctajelor obţinute, să se califice la faza regională, în cadrul secțiunilor HardCont, UCCFE, Economie aplicată, Ante SAGA și SAGA ABC, elevii care obțin cel puțin 60 de puncte din fiecare judeţ pentru fiecare nivel de studiu (clasele XI-XII). În cadrul secțiunii Rebus contabil se califică pentru etapa regională elevii care au obținut cel puțin 70 de puncte, pentru fiecare clasă de studiu (IX-XII).

În cazul în care participă mai mult de 5 elevi/secțiune/an de studiu/unitate de învățământ, obligația evaluării lucrărilor revine profesorilor coordonatori din cadrul respectivei unități de învățământ. În vederea evaluării lucrărilor, profesorii coordonatori vor primi acces pe pagina Moodle a concursului.

Dacă în urma evaluării lucrărilor, la nivelul unității de învățământ se califică mai mult de 3 elevi/secțiune/an de studiu, aceștia vor fi departajați în data de 16 martie 2020, între orele 8-14.

Fiecare cadru didactic care a participat la evaluarea lucrărilor va primi o adeverință semnată de directorul unității de învățământ.Etapa regională. Conform calendarului concursului, fiecare elev va intra pe site-ul concursului în contul propriu, de unde va realiza încărcarea rezolvării subiectului unic. Departajarea elevilor se va realiza pe baza unei teme suplimentare. Elevii clasaţi pe primele locuri în clasamentele secţiunilor vor obține premii sau mențiuni acordate în conformitate cu prevederile art. 55 din Metodologia cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, aprobată prin O.M. Nr. 3035/10.01.2012. În cazul în care din formulele de calcul vor rezulta numere fracționare, acestea vor fi redistribuite între secțiuni, cu condiția respectării procentului maxim de 25% din numărul total de elevi participanți la concurs.

Fiecare elev va primi o diplomă de participare/etapă de concurs.