CONCURSUL "UTILIZAREA CALCULATORULUI ÎN CONTABILITATEA FIRMEI DE EXERCIŢIU"

26 Sep, 2023

9.05.2022   Diplomele vor fi expediate în cursul lunii mai 2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulament

  1. Participanţii

În cadrul competiţiei poate participa orice elev care îndeplineşte cumulativ condiţiile de mai jos:

  • Participă individual la concurs;
  • A accesat site-ul concursului şi şi-a creat un cont de utilizator în perioada prevăzută în prezentul Regulament;
  • Profesorul îndrumător a confirmat veridicitatea datelor introduse.

Un elev se poate înscrie la toate secțiunile concursului.

 

  1. Perioada de desfăşurare

Înscrierea elevilor : 21.03.2022-28.03.2022

Rezolvarea temelor on-line – etapa judeţeană: 28.03.2022-03.04.2022

Rezolvarea temelor on-line –etapa regională: 04.04.2022-10.04.2022

Rezolvarea temelor de departajare: 11.04.2022-13.04.2022

  

 

 

     III.     Secţiunile concursului

Concursul se desfăşoară pe șase secţiuni, după cum urmează:

 

Secțiunea

Profesor responsabil

Tematica

HardCont

prof. Victoria Popa

Anexa 1

UCCFE

Nivel de bază

prof. Chiac Teodora

Anexa 2

Nivel avansat

prof. Stanciu Nicoleta

Eficiență economică

prof. Vasarhelyi Beatrisz

Anexa 3

Rebus contabil

IX-X

prof. Răduc Ancuta

 

XI-XII

prof. Florea Monica

Anexa 4

SAGA ABC

prof. Necșutu Ioana

Anexa 5

Ante UCCFE

prof. Rujoiu Maria

Anexa 6

                Desfăşurarea concursului în secţiunea HardCont este condiţionată de înscrierea participanţilor din minim 10 judeţe.

  

  1. Elaborarea subiectelor

                Subiectele sunt elaborate de către responsabilii secțiunilor pe baza propunerilor primite din partea cadrelor didactice în perioada 30 noiembrie 2021– 25 martie 2022. Propunerile de subiecte se trimit pe adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                Subiectele și baremele vor fi redactate până la data de 27 martie 2022. Profesorii responsabili se angajează să păstreze secretul asupra subiectelor  elaborate.

                Fiecare cadru didactic care a participat la elaborarea subiectelor va primi o adeverință semnată de directorul unității de învățământ.

 

  1. Desfăşurarea concursului

 

Etapa judeţeană. Elevii care s-au înscris în concurs vor rezolva temele disponibile  pe pagina  Moodle a concursului, urmând ca, în baza punctajelor obţinute, să se califice la faza regională, în cadrul secțiunilor HardCont, UCCFE, Eficiență economică, Ante UCCFE și SAGA ABC, elevii care obțin cel puțin 60 de puncte din fiecare judeţ pentru fiecare nivel de studiu (clasele XI-XII). În cadrul secțiunii Rebus contabil se califică pentru etapa regională elevii care au obținut cel puțin 70 de puncte, pentru fiecare clasă de studiu (IX-XII).

În cazul în care participă mai mult de 5 elevi/secțiune/an de studiu/unitate de învățământ,  obligația evaluării lucrărilor revine profesorilor coordonatori din cadrul respectivei unități de învățământ. În vederea evaluării lucrărilor, profesorii coordonatori vor primi acces pe pagina Moodle a concursului.

                Fiecare cadru didactic care a participat la evaluarea lucrărilor va primi o adeverință semnată de directorul unității de învățământ.

 

Etapa regională. Conform calendarului concursului, fiecare elev va intra pe site-ul concursului în contul propriu, de unde va realiza încărcarea rezolvării subiectului unic. Departajarea elevilor se va realiza pe baza unei teme suplimentare. Elevii clasaţi pe primele locuri în clasamentele secţiunilor vor obține diplome de premii sau mențiuni acordate în procent de 25% din numărul total al elevilor la etapa regională. În cazul în care din  formulele de calcul vor rezulta numere fracționare, acestea vor fi redistribuite între secțiuni, cu condiția respectării procentului maxim de 25% din numărul total de elevi participanți la concurs.

Fiecare elev va primi o singură diplomă de participare/etapă de concurs.