CONCURSUL "UTILIZAREA CALCULATORULUI ÎN CONTABILITATEA FIRMEI DE EXERCIŢIU"

21 Jan, 2020

SECŢIUNEA Saga ABC

6.09.2019 Diplomele vor fi expediate până la data de 16.06.2019.

2.07.2019 Diplomele urmează să fie semnate.

 

 

 

 

Regulament

Participanţii

În cadrul competiţiei poate participa orice elev din clasele XI-XII care îndeplineşte cumulativ condiţiile de mai jos:

 • Participă individual la concurs;
 • A accesat site-ul concursului şi şi-a creat un cont de utilizator în perioada prevăzută în prezentul Regulament;
 • Profesorul îndrumător a confirmat veridicitatea datelor introduse.

Perioada de desfăşurare

 • Înscrierea elevilor : 27.03.2019-2.04.2019
 • Rezolvarea temelor online – etapa judeţeană: 3.04.2019-7.04.2019
 • Afişarea rezultatelor: 8.04.2019, ora 21
 • Contestaţii: 9.04.2019, orele 8-14
 • Afişarea rezultatelor: 9.04.2019, ora 18
 • Rezolvarea temelor online –etapa naţională: 10.04.2019-14.04.2019
 • Afişarea rezultatelor: 15.04.2019, ora 21
 • Contestaţii: 16.04.2019, orele 8-12
 • Departajarea concurenţilor: 16.04.2019, orele 12-17
 • Anunţarea rezultatelor 16.04.2019, ora 21
 • Contestaţii: 17.04.2019, orele 8-11
 • Afişarea rezultatelor finale: 17.04.2019, ora 14
 • Expedierea diplomelor prin poştă: 8.05.2019

Desfăşurarea concursului

Etapa judeţeană. Elevii care s-au înscris în concurs vor rezolva temele postate pe site-ul concursului, urmând ca, în baza punctajelor obţinute, să se califice la faza naţională primii doi elevi din fiecare judeţ pentru fiecare nivel de studiu (clasele XI-XII).

Etapa naţională.Conform calendarului concursului, fiecare elev va intra pe site-ul concursului în contul propriu, de unde va realiza încărcarea rezolvării subiectului unic. Departajarea elevilor se va realiza pe baza unei teme suplimentare. Elevii clasaţi pe primele locuri  vor obține premii sau mențiuni acordate în conformitate cu prevederile art. 55 din Metodologia cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, aprobată prin O.M. Nr. 3035/10.01.2012.

Diplome de participare

Fiecare participant va primi diplomă de participare.

 

Bibliografie